Aktualności

Nareszcie

2020-05-04

Drodzy Go?cie!

Z rado?ci? informujemy, ?e od dzisiaj jeste?my dla Was otwarci! U nas wypoczniecie bezpiecznie, poniewa? Villa Apia:

  • znajduje si? z dala od du?ych skupisk ludzkich
  • to tylko 4 apartamenty
  • zawsze jest bardzo wysoko oceniana za czysto??
  • ma ponad 2000 m2 ogrodu zach?caj?cego do sp?dzania czasu na ?wie?ym powietrzu
  • w ka?dym apartamencie ma balkon z kompletem wypoczynkowym
  • jest po?o?ona bezpo?rednio przy szlaku górskim
  • zosta?a zaopatrzona w preparaty do dezynfekcji r?k i powierzchni
  • ma wprowadzone procedury bezpiecze?stwa
  • ma w pe?ni wyposa?one kuchnie pozwalaj?ce na samodzielne przygotowanie posi?ków dla ca?ej rodziny

Czekamy na Was!

czytaj więcej

W trosce o bezpieczeństwo

2020-04-28

Drodzy Go?cie,

Cho? na ten moment Villa Apia pozostaje zamkni?ta, to intensywnie pracujemy nad przygotowaniem naszego obiektu na przysz?o??. Dzi?kujemy za zrozumienie i cierpliwo??. Mamy nadziej?, ?e ju? nied?ugo znowu b?dziemy mogli go?ci? Pa?stwa w Villi Apia!

Je?li potrzebujecie Pa?stwo pomocy, lub macie jakiekolwiek pytania do nas odno?nie rezerwacji czy ?rodków ostro?no?ci, skontaktujcie si? z nami pod numerem telefonu: +48 887 704 847 lub mailowo pod adresem: recepcja@villaapia.pl

#bezpiecznavillaapia

czytaj więcej