W trosce o bezpieczeństwo

2020-04-28

Drodzy Go?cie,

Cho? na ten moment Villa Apia pozostaje zamkni?ta, to intensywnie pracujemy nad przygotowaniem naszego obiektu na przysz?o??. Dzi?kujemy za zrozumienie i cierpliwo??. Mamy nadziej?, ?e ju? nied?ugo znowu b?dziemy mogli go?ci? Pa?stwa w Villi Apia!

Je?li potrzebujecie Pa?stwo pomocy, lub macie jakiekolwiek pytania do nas odno?nie rezerwacji czy ?rodków ostro?no?ci, skontaktujcie si? z nami pod numerem telefonu: +48 887 704 847 lub mailowo pod adresem: recepcja@villaapia.pl

#bezpiecznavillaapia