Nareszcie

2020-05-04

Drodzy Go?cie!

Z rado?ci? informujemy, ?e od dzisiaj jeste?my dla Was otwarci! U nas wypoczniecie bezpiecznie, poniewa? Villa Apia:

  • znajduje si? z dala od du?ych skupisk ludzkich
  • to tylko 4 apartamenty
  • zawsze jest bardzo wysoko oceniana za czysto??
  • ma ponad 2000 m2 ogrodu zach?caj?cego do sp?dzania czasu na ?wie?ym powietrzu
  • w ka?dym apartamencie ma balkon z kompletem wypoczynkowym
  • jest po?o?ona bezpo?rednio przy szlaku górskim
  • zosta?a zaopatrzona w preparaty do dezynfekcji r?k i powierzchni
  • ma wprowadzone procedury bezpiecze?stwa
  • ma w pe?ni wyposa?one kuchnie pozwalaj?ce na samodzielne przygotowanie posi?ków dla ca?ej rodziny

Czekamy na Was!